Ανθρώπινη Αλληλεγγύη

Στόχοι Εκτύπωση E-mail

Μερικοί ανθρώπινοι στόχοι και σκοποί μας...

  1. Η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών ενάντια στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό των συνανθρώπων μας.
  2. Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης, ηθικής, οικονομικής, ψυχολογικής, σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση αποδεδειγμένης ανάγκης
  3. Το άνοιγμα από την Ανθρώπινη Αλληλεγγύη λογαριασμού ζωής για τα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και απαιτούνται υψηλά χρηματικά ποσά για τη νοσηλεία τους.
  4. Ιατρική υποστήριξη πολιτών που αποδεδειγμένα λόγω φτώχειας δεν μπορούν να τύχουν ιατρικής φροντίδας, φαρμακευτικής, νοσοκομειακής, κ.λ.π.
  5. Λειτουργία γραφείων ψυχολογικής στήριξης ατόμων και οικογενειών με προβλήματα.
  6. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επανένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων και απόρων πολιτών στο κοινωνικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι.
  7. Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της Νεολαίας μας, με ομιλίες, συγκεντρώσεις κ.λ.π. για την ενεργό συμμετοχή στο κίνημα φιλανθρωπίας και άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.
  8. Η ίδρυση οργάνωση και λειτουργία ειδικού χώρου με την ονομασία «Κέντρο Ανθρώπινης Αλληλεγγύης» για την καθημερινή παροχή φροντίδας και διατροφής απόρων ατόμων.Μερικοί ανθρώπινοι στόχοι και σκοποί μας....
 

Σύνδεση