Ανθρώπινη Αλληλεγγύη


Ο Πρόεδρος της Αν. Αλλ. μαζί με κατοίκους

Γιατροί εξετάζουν αυτούς που έχουν ανάγκη

Κατ'οίκον εξέταση απο το γιατρό Αθ. Ζαφειρόπουλο

Διανομή τροφίμων

Απο αιμοδοσία Αν. Αλληλεγγύης

Ο Π. Σιδηρόπουλος εξετάζει στα ορεινά

Γιατροί Αν. Αλληλεγγύης στα ορεινά χωριά

Κάτοικοι περιμένουν την εξέταση τους απο γιατρούς

Κλιμάκιο Γιατρών Αν. Αλληλεγγύης

Επίσκεψη στο Ψυχαργώς

Ένας γιατρός μας υπό το έργο

Σύνδεση