Ανθρώπινη Αλληλεγγύη


Ο πρόεδρος της Αν. Αλληλεγγύης στη Κουτσοχέρας

Ο ταμίας της Αν. Αλλ. με τον πρόεδρο της Μάκιστου

Η Αν. Αλλ. μοιραζει ρούχα και τρόφιμα στην Πηνεία

Υποστήριξη στους πυρόπληκτους

Υποστήριξη της Αν. Αλλ. στο Άνω Διακοφτό

Η Αν. Αλλ. έδωσε φαγητο στους πυρόπληκτους

Ο πρόεδρος της Αν Αλλ με τον πρόεδρο της Αρτέμιδας

Φαγητό στο Δήμο Ωλένης απο την Αν. Αλληλεγγύη

Τρόφιμα και ρούχα στους πυρόπληκτους

Η Ανθρώπινη Αλληλεγγύη στις πυρκαγιές

Η Αν. Αλλ. Διανέμει ρούχα στους πυρόπληκτους

Σύνδεση