Ανθρώπινη Αλληλεγγύη

Το έργο της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης το 2006

Διανομή τροφίμων απο την Αν. Αλληλεγγύη

Η Αν. Αλλ. στο τόπο του εγγλήματος των πέντε κυνηγ

Η Αν. Αλλ. κοντά σε παιδιά ειδικών ομάδων

Συμπαράσταση σε ηλικιωμένους που κάικε το σπίτι το

Γεύμα σε άτομα Ψ.Χ.Α.Ρ.Γ.Ω.Σ

Συμβούλιο Αν.Αλλ. με Τσιγγάνικη Νεολαία

Επίσκεψη σε ειδικό Σχολείο

Συμπαράσταση σε οικογένειες οικονομικών μεταναστών

Σύνδεση